Phát triển hệ thống

Điểm mạnh của chúng tôi là phát triển hệ thống Website, Thiết kế – Phát triển – Vận hành những Ứng dụng website mới, Đảm bảo chất lượng và an ninh Website…nhờ ứng dụng những cách làm và phương pháp của Công ty mẹ Cyber Agent.

 

Để tiến hành công việc chính xác và nhanh chóng, chúng tôi tiến hành từ bước khảo sát, thiết kế, vận hành và cải thiện.

Công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp, nên các engineer luôn tích cực trao đổi ý kiến khi làm việc và tổ chức những buổi học về những công nghệ và kiến thức mới.

 

CA ADVANCE VIETNAM.
×
Đã gửi thành công
Cảm ơn bạn đã gửi thông tin, chúng tôi đã nhận và sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất có thể!