Chế độ

Để tìm kiếm và đào tạo nên những nhân viên xuất sắc và để tăng hiệu quả làm việc của cá nhân và nhóm, chúng tôi không ngừng cải thiện và phát triển những chế độ trong công ty để hỗ trợ nhân viên. Sau đây là một vài chế độ hỗ trợ nhân viên trong công ty.

 

Chế độ trong công ty

 

Khen thưởng hàng tháng

 

icon-05

 

Vào cuối tháng mỗi bộ phận sẽ tiến hành Buổi tổng kết, mọi người sẽ tập trung lại và cùng nhau nhìn lại những thành quả trong tháng vừa rồi, tại đây những nhân viên có thành tích đóng góp cao nhất sẽ được tuyên dương.

Người được tuyên dương sẽ phát biểu và được mọi người chúc mừng.

 

Chế độ PP( Professional Player)

 

icon-06

 

Chúng tôi tạo nhiều cơ hội để mỗi nhân viên có thể thử thách. Mỗi nhân viên sẽ phát triển theo các bước Cheaf-player → Super-player → Executive-player để có thể nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình

 

Thử thách trong công việc

 

icon-07

 

Đây là mội trong những chế độ của văn hóa Thử thách, những nhân viên đang làm việc tại bộ phận hiện tại hơn 1 năm sẽ có cơ hội để thử thách qua những bộ phận khác. Chúng tôi rất mong muốn mỗi nhân viên có thể tìm thấy được bản thân mình phát triển hơn mỗi ngày, và một tập thể sẽ không ngừng phát triển nếu sẽ có những nhân viên luôn mong muốn phát triển bản thân và đóng góp cho tập thể.

 

Chế độ đào tạo tại Nhật

 

icon-08

 

Nhằm tạo điều kiện để nhân viên Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để giao lưu với người Nhật và đào tạo nâng cao kỹ năng, chúng tôi thực hiện Chế độ đào tạo tại Nhật.

 

 

 

CA ADVANCE VIETNAM.
×
Đã gửi thành công
Cảm ơn bạn đã gửi thông tin, chúng tôi đã nhận và sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất có thể!